Ujian Kualifikasi Proposal Tesis

  • 02-05-2023
  • 14:35 WITA
  • admin_esy
  • Agenda

NAMA                :     Ramy Abubakri Akhirul Zulhaj                        

NIM                   :     80500221036                                                   

PRODI                :     Ekonomi Syariah

JUDUL          :        “Optimalisasi Kinerja Penghimpunan ZIS Melalui Digilisasi Fundraising Sebagai Upaya Mengakselerasi Kinerja Baznas”.